wz

John Ronald Reuel Tolkien

Narozen 3. ledna roku 1892 v Bloemfonteinu v Africe

Video převzato z Thelandofshadows.com, životopisné údaje čerpány z Wikipedie.

J.R.R.Tolkien byl anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor na univerzitě v Oxfordu, kde vyučoval starou angličtinu, angličtinu a literaturu. Byl také významným jazykovědcem, mimo jiné vynikajícím znalcem staré severštiny. Spolu s přítelem C. S. Lewisem, známým pohádkovým fantasy cyklem Letopisy Narnie, byl členem literárního diskusního klubu Inklings. ROku 1972 obdržel od královny Alžběty II. Řád Britského Impéria.

Tolkien proslul především stvořením světa Pána Prstenů - z jeho pera vyšel šestidílný Pán Prstenů, kniha Hobit a Silmarilion, mýty a pověsti Středozemě. Tolkien je právem považován za nejdůležitějšího z otců moderní hrdinské fantasy.


Tolkien se narodil v Bloemfonteinu, hlavním městě Oranžského svobodného státu (dnešní JAR), Arturu Tolkienovi a jeho ženě Mabel Tolkienové rozené Suffieldové. Ve věku tří let odcestoval do Anglie spolu s matkou, která nemohla přivyknout africkému podnebí. Nejprve bydleli u příbuzných na farmě Bag End v Worcestershire, která byla pravděpodobně inspirací pro sídlo rodiny Pytlíků, Dno pytle. Otec však v Jižní Africe onemocněl revmatickou horečkou a zemřel na krvácení do mozku. Ztráta živitele rodiny přinutila Tolkienovu matku krátce žít u jejích rodičů v Birminghamu, v roce 1896 se přestěhovali do vesnice Sarehole, později do Warwickshire. Mladý Johnspolu s bratrem trávil hodiny zkoumáním starého vodního mlýnu v Sarehole a močálu v Moseley. Zážitky z dětství byly později zdrojem inspirace pro scenérie v jeho knihách.

V roce 1911 začal studovat na Oxfordské univerzitě, v únoru 1913 absolvoval zkoušky Honour Moderations, dosáhl sice jen hodnocení druhé třídy, ale jeho práce ve srovnávací filologii byla ohodnocena jako bezchybná. Přešel tedy na studium anglistiky a roku 1915 dosáhl akademického titulu první třídy. Dne 22. března 1916 se John Ronald Reul Tolkien oženil s Edith Brattovou. Protože však vypukla První světová válka, byl Tolkien povolán do Britské armády k Lancashirským střelcům, kde sloužil jako nadporučík. Mnoho jeho spolubojovníků i blízkých přátel padlo v bojích a on sám byl nakonec propuštěn poté, co strávil většinu roku 1917 v nemocnici, poněvadž trpěl zákopovou horečkou.

Po válce pracoval Tolkien nejprve v Oxfordu na Novoanglickém slovníku. V roce 1920 se přestěhoval do Leeds, kde na katedře angličtiny tamní university dosáhl (1924) titulu profesora anglosaského jazyka, ale v roku 1925 se vrátil zpět do Oxfordu, kde byl jmenován profesorem anglosaštiny. Roku 1945 se na Mertonské fakultě v Oxfordu stal profesorem anglického jazyka a literatury, kde zůstal až do svého odchodu do penze v roce 1959. V důchodovém věku odjel do Spojených států, kde přijal čestné univerzitní hodnosti od několika amerických univerzit. Během svého pobytu v USA měl i několik přednášek.

Tolkien a Edith spolu sdíleli hlubokou lásku k rodině, měli spolu čtyři děti pojmenované John Francis Reuel (17. listopadu 1917 – 22. ledna 2003), Michael Hilary Reuel (říjen 1920 – 1984), Christopher John Reuel (* 21. ledna 1924) a Priscilla Anne Reuel (* 1929). Tolkien byl jako otec nesmírně laskavý a chápavý, mezi projevy lásky, kterou se svým dětem nikdy nezdržoval projevovat, patří i pohádkové příběhy s ilustracemi, které pro ně vytvářel, například dobrodružství malého psíka Rovera, dobrodružství Toma Bombadila, historky o nezlomném darebákovi „Lepiči plakátů“, vznešenější Farmář Giles z Hamu a především každoroční Dopisy od Dědy Mráze, později sebrané a vydané jako kniha.

Dne 29. listopadu 1971 Tolkienova milovaná žena Edith zemřela, načež se John Odstěhoval zpět do Oxfordu na Merton Street. 28. března 1972 však přišla radostná událost. John Ronald Reuel Toklkien obdržel od královny Alžběty II. Řád Britského Impéria a Oxfordská universita mu udělila čestný doktorát z literatury. Dne 2. září 1973 John Ronald Reuel Tolkien ve věku 81 let zemřel, aby se na lodi ztvárněné jako andělsky bílá labuť vydal na plavbu přes moře až do zemí blažených, do Valinoru...
Na skromném náhrobku na hřbitově Wolvercote v Oxfordu, pod nímž v klidu odpočívá spolu se svou ženou, jsou u jejich jmen vytesána i jména Berena a Lúthien, milenecké dvojice z jednoho z největších příběhů lásky ve Středozemi, kterým bylo dovoleno žít šťastně spolu až poté, co si pro ně přišla smrt.


Tolkien nikdy neočekával, že jeho vymyšlené příběhy budou zajímat více než jen úzkou skupinu přátel. Na naléhání svého bývalého studenta publikoval dílo Hobit, napsané původně jen pro jeho děti. Ačkoliv byla určena nejmenším, kniha si získala také dospělé čtenáře a stala se natolik populární, že nakladatel Allen & Unwin požádal Tolkiena o napsání pokračování. To ho podnítilo k vytvoření jeho nejznámnějšího díla, kterým se stal výpravný román Pán prstenů (The Lord of the Rings, 1954–55), někdy ne zcela přesně označován jako trilogie – Tolkien chtěl Pána prstenů vydat jako jediný román, ale kvůli přehnané nákladnosti tak velkého svazku byl Tolkien nucen přistoupit na návrh vydavatele vydat román jako trilogii, což s sebou všakpřineslo problém, jak nazvat jednotlivé díly - u názvu Dvě věže nikdy nesdělil, které měl na mysli a s názvem Návrat krále také moc nesouhlasil – podle jeho mínění příliš naznačuje, jak kniha vyvrcholí. Tolkien k napsání Pána Prstenů potřeboval téměř 10 let, během nichž byl neustále povzbuzován klubem Inklings, zvláště pak svým dobrým přítelem C. S. Lewisem.

V šedesátých letech se Pán prstenů stal ohromně populárním zvláště mezi studenty a od té doby jej stále se rozrůstající okruh obdivovatelů řadí mezi nejpopulárnější romány 20. století, jak podle odhadovaného množství příznivců tak i podle počtu prodaných výtisků. Pán prstenů byl čtenáři na britském TV kanálu 4 a v řetězci knihkupectví firmy Waterstone zvolen nejvýznamnější knihou 20. století. V roce 1999 zákazníci internetového knihkupectví Amazon.com v hlasování vybrali Pána prstenů jako nejvýznamnější knihu tisíciletí.

Když Tolkien začínal psát první kapitolu Pána prstenů, domníval se, že bude vyprávět pohádku pro děti podobně jako v Hobitovi, ale s postupem času příběh stále temněl a stával se vážnějším. Ačkoliv je Pán prstenů pokračováním Hobita, obrací se spíše na starší publikum, na pozadí hlavního námětu rozehrává útržky dalších příběhů a vykresluje tak fascinující atmosféru neodhalených tajemství starobylé historie světa Středozemě. Mytologie tohoto světa je dále rozvinuta v knize Silmarillion (The Silmarillion) a mnoha dalších, které z pozůstalosti vydal syn Christopher.


J.R.R.Tolkien výrazně ovlivnil žánr fantasy, jehož obliba po úspěchu Pána prstenů významně stoupla. Stvořil úžasný svět, který ač je založení spíše fantastického až pohádkového, svou detailní propracovaností ale budí dojem neskutečné reálnosti a životnosti. Neboť kdo si jednou přečte Hobita, neodolá přečtení Pána Prstenů a jistě vše završí Silmarilionem. Takový člověk pak už vždy, když uvidí vrostlý svěží les, bude napjatě poslouchat, neuslyší-li z dálky zpěvavé elfí hlasy, pokaždé, když zabloudí mezi nízké travnaté kopečky, kolem nichž bude protékat bystrý potůček, bude vyhlížen malé přátelské hobity, v kapkách vody, dopadajících na krápníkovou výzdobu jeskyní bude slyšet zvonění trpasličích kladiv a až se setmí a přijde bouře, bude se obávat mocné skřetí armády, neúnavně pochodujícíc z východu...

Děkujeme za vše, pane Johne Ronalde Reueli Tolkiene... Děkujeme, Profesore.

JRRT

JRRT

JRRT

JRRT

JRRT

JRRT

Mapa webu:   Hlavní stranaDokumentyJ.R.R.Tolkien