wz

Test znalosti skřetí kultury


Tento test si klade za cíl objektivně zhodnotit a prověřit Vaše znalosti skřetí kultury a skřetů samotných, včetně jejich vztahů k okolí a k okolním rasám a národům.

Tento test byl za asistence skřetoznalců z Barad-dúr vytvořen Lordem Vygošem.