Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: U :.

-u - k, na
ub - mám, jsem povinen, měl bych (Ur ub guri nat? - Co máme dělat?)
ubdraut - zítra
ubo - nechť, ať
udalgat - spojit
udalgum - spojení
udalgurz - spojený
udalug - zpráva
udu - sedm
ufat - vystrašit, vyděsit
uf - děsivý, strašidelný
ufum - strach
ufurat - strašit
ufurz - děsivý
ug - nyní, teď,už
ugadhol - ostrov
ugdraut - dnes
ugil - po, za (časově)
ugrat - včera
ugh - navzájem
-ugil - před
uglat - povraždit, pokosit (používá se při označování masových vražd)
Ugurz - příšerně, strašně
ujak - vlk
-uk - přípona všichni, všechno, všechny (thrakat ul uk - přivést je všechny, píše se i bez mezer)
uk - každý
ukhat - jít, jet
ukhurkat - opustit, zanechat
ukmash - oba, obojí
uku - věčný, nekonečný
ulb - modrá
uliima - trůn
ulkum - zlo
ulkurz - zlý
-ul - jim, jich, jimi
ulmakh - podél, vedle, po boku
uloga - zmrzačený
ulu - oni
-ulub - jejich
uludhu - snadný
ulurat výt, vykřikovat
ulurit - výt, skučet, naříkat
-um - abstraktní přípona odpovídající angl. -ness (viz. úvod)
um - jméno
ump - deska
unur - sevření
unrat - držet
unudhat - zadržet, nepustit
unudhu - zadržení, věznění
ughat - postačit
ughurz - postačující, dostatečný
ukil - vždy
un - nový
undurz - svěží
ur - pro (přijít pro něco)
ur - co (jaký, který; jako angl. what)
urauk - ježek
urauth - krtek
urbhat - hromadit
urbhrum - výše, výšina
urdan - rozhodnutí, usnesení
urdanat - rozhodnout
urgaiat - umístit, položit
urk - 1. sakra, ku*va 2.odmítnout
urrhakat - zmýlit se
urro - hnus
urrogat - nenávidět
urrurz - hnusný, odpudivý
uruk - 1.skřet 2.děs, hrůza
uruk-hai - skřetí rasa
urzku - znovu
ush - rvačka, bitka
ushat - rvát se, bít se
ushatar - válečník
ushdarat - vyzvat (k boji), vyžadovat
ushdat - použít
ushdun - použitelnost
ushdurz - použitelný
ushkat - žrát, krmit se
ugh - navzájem
un - nový
ushtat - přít se, hádat se
ushtum - důvod
ushum - výzva k boji
usat - myslet
usum - myšlenka
utot - vesnice, osada
uzg - země, územní celek o velké rozloze


.: NAHORU :.