Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: T :.

ta - on
-ta - jemu, jej, jeho
taal - podlaha
taar - vysoký
taaraan - poledne
târpukhlanrat - dotazovat se
tab - jeho
tabzat - vlastnit
tach - kost
tail - hra, trénink
tailat - hrát, trénovat
takhbork - pavouk
-tala - přes
tala - nad
talaan - sever
talum - vršek
talun - máslo
talun-karku - sperma
taposhat - dolů po
tarbaam - běsnění, zuřivost
tarburz - bláznivý
tark - člověk z rodu nůmenorejců
tarshan - oves
tau - les, hvozd
taudhurum - kouzlo lesa, lesní tajemnství
taugan - pánev na vaření
taun - káď
thag - sucho
thagat - vysoušet
thagurz - suchý
thaguzg - poušť
thak - obličej
tharb - kyselina
tharburz - štiplavý
thauk - dýka
thil - častý
thluk! - Dost!
thluk - dostatečný, dostatečně
thlun - žaludek
thorat - masakrovat
thoror - oltář
thos - pytel
thraang - vztek
thrakat - přivést, přinést, chytit
throkat - jíst
throku - jídlo, potrava
thrang - stále
throquurz - jedlý
thrug - vrah
thumbogat - vyšívat
thundar - kopyto
thupat - bičovat
thrak - poplatek, tribut
thrakat - přinášet
thrakum - poddajný
throquat - hltat
throqum - hlad
throquurz - hladový
thrulat - vařit
-thu - mimo
ti - být (jsem, je, jsme…)
tiil - poslední
tiimor - hrůza
tiimurz - hrůzný
tiir - právo
tith - netopýr
tog - sedadlo
-tob - ji, jí, její
tonphrakhat - předpokládat
tor - překrásný
toru - nebezpečný
tra - trám
traf - setkání
tram - únos
tramat - unášet
tramug - rebelie, vzpoura
traumat - ukazovat
triin - blázniý, šílený
trod - kastrace
trog - obchod
trosh - náhlý
trosharz - náhle
trov - teritorium
tru - mozek
trul - podlaha
trupp - lampa
tu - tlustý
tug - jenom, pouze
tuglat - snažit se
-tuk - skrz
tul - tady
tulkat - zvedat
tulumat - pumpovat
tum - víra
tur - názor
turk - cena
turkat - hodnotit
turkurz - cenný, hodnotný
turr - nábřeží
tum - olej
turat - způsobit
turum - příčinna
turu - mnohý
tuzantar - technik
tuzgat - připouštět


.: NAHORU :.