Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: S :.

saakaf - sokol
saar - krutě
sadaauk - útok
sadaaukat - útočit
sagrurz - hořký
sapat - sekera
satat - začít
sat - prach
satum - začátek
skai - citoslovce opovržení
shaataz - výtržník
shaatii - kopí
shabrak - útok!, hrr na ně!
shadurz - hluchý
shagat - ptát se
shakal - schody
shakapon - orel
shakatrogat - devastovat, ničit
shakh - pán
shakolat - kopat
shakop - palice, palcát
shakropat - zastavit se, zadržet
shakgriigat - tát, rozpouštět se
shakutarbik - trpaslík
shalk - skupina
shapat - krátký meč
shapku - hned, brzy
shapaukat - vynalézat
shaplagat - mýt
shapogat - mstít se
shapogataar - mstitel
shâpol - jeskyně
shaporrurz - obranný
sharat - mlčet
-shar - mezi
shara - muž
sharlob - žena
sharku - stařec
sharkulob - stařena
sharpat - meč
sharr - pila
shati - kopí
shatauz - oštěp
shatiigatat - lisovat
shatog - dráha
shatogtar - kočovník
shatorat - stavět
shatraug - čarodějnice
shatul - sloup
shatupat - zničit
shau - tichý
shauarz - tiše
shauk - společník
shaukurzum - společnost
shaukalogat - vařit, uvařit
shaut - téměř
shematut - ošklivý, odporný, ohavný
shîgogat - ochutnat, zkusit, chutnat
shiik - výkřik
shiikat - křičet
shiipogat - chutnat
shon - znamení, znak
shra - člověk, osoba
shrak - shromáždění
shrakhat - shromažďovat
shuk - míč, koule
shulg - les
shum - mnoho, velmi, velký
shumabat - říci, povědět, vyprávět
shumrazh burzum - celá dlouhá noc
sigat - roztahovat
sigurz - dlouhý
sigurtalnum - vývoj
skaatat - přcházet
skai! - ach jo! pane bože!
skammat - přednášet
skazgat - zraňovat
skessa - ohyzda
skoi - hmyz
skoiat - létat
skoir - křídlo
skoiug - létající
skort - koš
skrithurz - krutý
skrizg - plížit se
skuggaat - najíždět na mělčinu
skut - štít
skutogat - bránit
skuturz - obranný
skumat - být cítit
skum - vůně, zápach
slaiat - žít
slaium - život
slaiug - živý
slaiurzat - být na živu
sloiat - obviňovat
sloiuga - obviněný
snaag - měkký
snaagburz - tmavě šedý
snagat - otročit, pracovat
snaga - otrok, plemeno menších skřetů
snak - rychlý
snork - bezcenný
snoshat - čichat, větřit, páchnout
snot - malý skřet na mlácení apod.
snu - než
sorghat - štípat
sorr - páčidlo
sorrat - páčit
spaz - bodec
srinkh - třída, druh
srinkhat - hromadit se
srinkhshaat - rozumět
sripsh - vševěd, znalec
sriz - znalec, dovedný člověk
sru - zrní
sta - málo, malý
stargush - předek
starkok - havran
stauk - jiskra
staunchur - hobit
staaz - příšera
staurz - malý
stazg - místo
stral - křemen
strok - útočiště, úkryt
sul - slavný
sulmog ¨- nájezd
sulmurz - agresivní
sulum - zpráva
suat - dýchat
sum - dech
sundogat - podrobit si, dobýt
sushatas - droga, jed
sur - nahoru, nahoře


.: NAHORU :.