Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: M :.

m - předpona tázacích slov
mab - brzo
maj - hvězda
mal? - kde?
mal latum? - jak se vede?
mâdrat - uvolnit
mâdur - svoboda
mâdurz - svobodný
maal - žlutý
maamar - nejlepší
maaz - lepší
maarubh - zákon
maarbhat - 1.vládnout 2.vybírat daně apod.
maprogat - chránit, krýt
mâsl - krk
mashtar - voják
maath - sladký
maatharz - sladce
maathum - med
mat - mrtví
mat! - chcípni!
matat - zabíjet, ničit, pobít
matuga - umírající
matum - smrt
maturz - smrtící, mrtvý
mazl - bod, cíl
mau - vojáci
maubur jednotka sta vojáků
maudhul - tábor
maufulug - kasárna
maugoth - generál
maukat - bojovat
maukum - boj
maukurz - připravený k boji
maushflokh - inkoust
mazauk - válka
mazaukat - vyhlásit válku
mbursh - utkání
mi - kočka
migat - hojit, léčit
migatar - obvaz, léčitel
milom - labuť
mirz? - kdo?
mirzob? - čí?
mog - hlas
mokat - nenávidět
mokh - domov
mokum - nenávist
mokurz - nenávistivý
mol? - jak?
molku - ale, však, avšak
mor - černý
moraut - východ
morurz - těžký
mos - střed
motsham - starodávný
moz - vítr
mubullat - (u)zavřít, skončit
mudhun - obava
mudhnat - obávat se
mudku - někdy
mugsh - pasta
mukh? - kdy?
mumat - označovat
mupsh - nějaký
mur - 1.místnost 2.dveře
muruk - medvěd
mush - 1.(místně)vedle, u, opodál 2.(časově) za, při, ve
mut? - který?
muk - jemný
mukarz - jemně
mul - cesta
muz - chléb
muzurz - horký


.: NAHORU :.