Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: K :.

kaal - světlo
kaalat - svítit
kaam - postel
kaanat - věřit
kaar - hlava
kaasakat - štvát (zvěř)
kaatat - lehnout
kabor - rozkaz
kaborum - povinnost
kafaaz- klec
kafsogat - kousat, uštknout, štípat
kakok - plíce, měchy
kala - zámek, tvrz, pevnost, hrad
kalaum - lučištníci
kalaus - lučištník
kallogat - střílet, zastřelit, vypálit
kallush - kůň
kamushat - děkovat
karn - rudý, červený
kargat - běžet, utíkat
karmaz - jezero
kaspat - poslouchat, zaslechout
katat - hýbat (se), pohybovat (se), pohnout (se)
kau - proti
kaulat - otevřít, otvírat
kaushar - obřad
khak - káva
khatun - chytrost
khaturz - chytrý
khlat - ptát se
khlaarat - poslouchat
khlaarum - zvuk
khlaat - ucho
khlarkat - hlučet
khurat - roztrhávat
kjaufturgat - křičet, vřískat, ječet
kolat - nosit
kolauz - kobka
kon - něco
koth - dráp
korrak - zbroj, brnění
kourat - pádlovat, veslovat
kozat - slyšet
krak - pět
kraash - část, kus
kraat - vzdálený
krai - cítit
kraibag - smutný
krampat - dělat
krampum - úkol
krampurz - věrný
krank - otec
krankat - být otcem
kranklob - matka
kranklub - sestra (otcova dcera)
krankluk - bratr (otcův syn)
kraur - tělo
krirat - sekat, štípat
krimp - lano
krimpat - svazovat
krimpum - stužka
krith - devět
kruklak - kuše
krum - záda
kuhom - příklad
krumnaakh - nemotorný
-krut - za (něčím)
ku - 1.starý 2.slouhý čas
kuf - ošklivý
kulat - být
kulatigat - zůstat
kulshudar - příšera, netvor
kumon - zvon
kumlush - kráva
kumuzurz - léto
kunat - ohýbat se
kunum - ohyb
kusigur - dějiny, historie
kur - míč
kruf - prostitutka
kruf - prostituovat
krufat - obtěžovat
krur - prst
kuluk - cokoli, všechno
kurn - okolní
kusn - chvíle
kutotaz - citadela
kuzat - počítat


.: NAHORU :.