Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Číslovky

Číslovky se prostě jednoduše tvoří skládáním číslovek zíkladních v běžném pořadí - např.: búrnamnukudu = sto třice sedm

Číslovky řadové jsou stejné jako základní, ale přidávají se na konec slova, ke keterému se vztahují - např.: uruk-mash = druhý skřet.

Nar - nula
Ash - jedna
Mash - dva
Nam - tři
Ruk - čtyři
Krak - pět
Ulm - šest
Udu - sedm
Nog - osm
Krith - devět
Nuk – deset
Nukash – jedenáct
Nukmash – dvanáct
Nuknam – třináct
Nukruk – čtrnáct
Nukkrak – patnáct
Nukulm – šestnáct
Nukudu – sedmnáct
Nuknog - osmnáct
Nukkrith – devatenáct
Mashnuk- dvacet
Mashnukash - dvacet jedna
Mashnukmash - dvacet dva

Namnuk – třicet
Ruknuk – čtyřicet
Kraknuk – padesát
Ulmnuk – šedesát
Udunuk – sedmdesát
Nognuk - osmdesát
Krithnuk - devadesát
Bur - sto

Nashbúr - dvěstě

Nambúr - třista

Tor – tisíc
Mashtor - dva tisíce
Namtor- tři tisíce