Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Předložky

Předložky, neboli preposice, se přidávají za slovo, s kterým souvisí a oddělují se od něj pomlčkou.

Čili:
-dhog = blízko Orodtruin- dhog Blízko Orodruiny
-ghaara = z Lugbúrz-ghaara Z temné věže (z Barad-dúr)
-irzi = od blog-irzi od krve
-ishi = v Mordor-ishi V Mordoru
-la = po zabúrz-la po dnešní noci
-lata = pod nut-lata pod nebem
-sha = s,se SHarkan-sha se Sarumanem
-shi = v (časově) búrz-shi v temnotě
-tala = přes uzg-tala přes zemi
-ur = pro durub-ur pro pána
-u = do (místně) Gondor-u do Gondoru
-zi = do (časově) aarsh-zi do dneška