Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména

Přídavná jména se v černé řeči stejně přidávají za slovo, které rozvíjí (zpravidla jde o podtatné jméno). Pokud rozvíjí podstatné jméno v jednotném čísle, nemění se, pokud podstatné jméno v čísle množném, přidá se na konec přídavného jméno samohláska "u".Mezi podstat. a přídav. jmény lze udělat pro lepší přehlednost pomlčku.

Malý příklad: Lug = věž, Lugi = věže; Lugbúrz (lug-búrz)= temná věž, Lugibúrzu (lugi-búrzu)= temné věže.