Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Budoucí čas

budoucí čas se (jak jinak) tvoří přidáním přípony -ub za sloveso.

Například tedy:
Nulgat = vybírat
gur nulg = já vybírám gur nulgub = já budu vybírat
lât nulg = ty vybíráš lât nulgub = ty budeš vybírat
ta nulgat = on/ona/ono vybírá ta nulgatub = oni/ony/ona bude vybírat