Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Minulý čas

Minulý čas se tvoří opět přidáním přípony ke slovesu. Jde konkrétně o příponu -uz

Například tedy:
Thrakat = přinášet
gur thrak = já přináším gur thrakuz = já jsem přinesl
lât thrak = ty přinášíš lât thrakuz = ty jsi přinesl
ta thrakat = on/ona/ono přináší ta thrakatuz = oni/ony/ona přineslo