Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Infinitiv a přítomný čas

Infinitiv se podobně jako všechyn ostatní slovesné tvary tvoří přidánímpřípony -at ke kmeni slovesa. Všechny slovesa v našem slovníku jsou (nebo by aspoň měla být) v infinitivu.

Přítomný čas, pro znalce prézens, se tvoří opět velice jednoduše, a to tak, že pro první a druhou osobu jednotného i množného čísla (já, ty, my, vy) odtrhneme od slovesa infinitivní příponu, pro třetí osoby (on, ona, ono, oni, ony, ona) ji zachováme a před sloveso vložíme zájmeno (opět stejně jako v angličtině) s tím, že pro všechny třetí osoby ve stejném čísle je zájmeno stejné.
Černá řeč je jednoduchá, tudíž vyžaduje přítomnost základní stavební dvojice (podmět a přísudek).

Například::
Gimbat = nalézat, nacházet
gur gimb = já nacházím guri gimb = my nacházíme
lât gimb = ty nacházíš lâti gimb = vy nacházíte
ta gimbat = on/ona/ono nachází ulu gimbat = oni/ony/ona nachází