Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

Výslovnost Infinitiv, přítomný čas
Minulý čas Budoucí čas
Přídavná jména Předložky
Množná čísla Číslovky
Pravidla tvoření nových slov Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Stupňování adverbií se v černé řeči provádí opět pomocí přípon. Tentokrát se jedná o příponu -or pro komparativ (2.stupeň) a příponou -ishim pro superlativ (3.stupeň).

Tedy:

      slavný - sul
      slavnější - sulor
      nejslavnější - sulishim

      velký - dur
      větší - duror
      největší - durishim