Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: G :.

gaab - vzdálenost
gâdhmat - být ošklivý
gâdhumurz - hnusný
gaakhat - nechat to tak být
gaam - nemoc
gâmzhurm - kašel
gaamurz - špatný
gaat - trest
gaath - list (stromu i knihy)
gadhaal - přísaha
gadhálug - odpřisáhlý
gadhlat - přísahat
gâdhup - sup
gadudat - tesat, vyřezávat
gaiat - řetězit
gaium - řetěz
gakhat - starat se
galin - šílený
gâmum - nemoc
gank - hák
garmadh - zbořený, zničený
garmogatat - kopat, vrtat, hloubit
garnat - jít, být možný
garzogat - houpaT se
gat - jasný, jednoduchý
gathrokat - připravovat
gabhîk - víno
gaz - malý
gazat - trpaslík (ve smyslu malý tvor)
gazog - divoký
ghaamp - Země (planeta)
ghaamul - dolní
ghaampronk - důl
ghaansh - východ
ghâsh, ghaash - oheň
ghaashat - hořet
ghaashug - ohnivý, hořící
ghaashum - horečka
ghashan - povel
ghashanum - slovník
ghashanuz - příběh
ghashdurb - klít, nadávat
ghashkrum - odpověď
ghashkrutat - odpovědět
ghashna - slovo
ghashnat - říct, poručit, rozkázat
ghashnum - řeč
ghaurat - opékat
ghug - asi
ghugsh - událost, příhoda
ghud - plevel
ghuk - kompletní
ghukarz - kompletně
ghulbat - pomáhat
ghulum - náplast, pomoc
ghung - jestli
ghru - klacek
ghurn - studna
gijabat - mluvit, hovořit
gijabaukzum - diskuze
gîl - jídlo
gilat - váhat, rozpakovat se
gimbat - nalézt, objevit
gîmog - povzdech
gîmogat - povzdechnout si
gîmtog - hlavní
gîrakun - sokol¨, jestříb
gîrdan - náhrdelník
girmus - zvěd
gîth - zeleň
gilrol - obyčejný
gimbat - nacházet
gimbaklat - očekávat
gimub - objev
gimbuga - nelezený
glat - nástroj
glimat - zápasit
glob - blb, debil, blázen, idiot (obecná nadávka)
globat - blbnout (někoho)
globlob - blbka
globurz - blbý
glok - zub
glokat - kousnout
glu - moč
gluat - močit
glup - nos
gogân - široký
goi - město
gokut - plochý
golb - byl, byli
golm - nabídka
golmat - nabízet
golnauk - ocel
Golug - noldor
gonat - zírat
gor - práce, zaměstnání
gorat - pracovat
gorosh - pravo
gortak - šílenec
gorurz - tuhý
gorgulbat - užívat, používat
gosh - hostina, slavnost
goth - pán, vládce
gothbork - drak
gothlob - královna
glothrok! - pokračuj!
gothurz - silný
gotlat - odpouštět
gozad - nehet
grak - past
grat - šéf, velitel
gratat - mínit
gratum - plán, návrh
graturz - užitečný
graug - stádo
graurat - dotknout se
graus - palec
graz - studený, chladný
grazadhat - hnít, degenerovat
gretchin - malý otročí skřetík na mlácení, kopání apod.
grish - krev
grishat - krvácet
grishurz - krvavý
gropor - údolí
grosh - fazole
groth - šedý
groll - lom na kámen
gru - 1. žena 2. hnědý
grushatat - bít, tlouci, bušit, šlehat
grugulum - šaty
grumbull - vysoký
grumbull - sklad
guat - stvořit, vytvořit
gug - šance
gugsh - událost
gukh - město
gullat - namočit se
gund - kámen
gund - stát
gundat-ir-at - naléhat, vyžadovat
gundul - stráž
gundulat - strážit
gundum - stát
gug - před, minulý
guk - lít
gukh - úplně, zcela
gukrat - zavřít ,blokovat
gukrurzat - zavřít, sklapnout
gul - přízrak
gur - sýr
gur - já
guri - my
gurzauron - sen, vize
gus - o, co se týče
guth - skoro


.: NAHORU :.