Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovník černé řeči

Černá řeč - Čeština --- Čeština - Černá řeč --- Gramatika

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z

.: A :.

âdhnat - opustit, zanechat
âdhun - samotný
aan - slunce
aanash - úsvit
aanud - jih
aanug - ráno
aaps - maso
aar - časně, brzy
aarsh - den
aaraarsh - ráno
aarshlut - včera
aarshu - zítra
aarurz - brzy
aath - pes
af - hozený, vržený
agh - a
agon - stmívání, soumrak
ak - řezný, bodný (vlastnosti krátkého meče)
akash - polovina
akashuga - hobit, půlčík (ak + ash + uga = ten, který byl rozpůlen)
akashuga-hai - hobité, hobití lid
akh - ano, souhlasím
akhoth! - Ano, pane!
akhum - souhlas
aklash - hudba
akul - hruď, trup
akr - pít
akrum - pití
akrurz - opilý
akul - led, ledovec
alag - něco
alaj - zvíře
amal - kde
amat - proč
âmbal - krásný
amol - jak
amirz - kdo
amub - více než
amubnar... - tak brzo, jak...
amukh - když
âmul - klid
amul - potichu, tichý
amut - který
ana - okraj, ostří, břit
aandar - tajemství
aandarturz - tajemný
ânghâsh - kovadlina
ânghat - kovat
aanghum - kovárna
agzash - také, též, rovněž
aquuat - uplácet
aquum - úplatek
ar - ořech
arku - vůbec
armauk - nepřítel
art - zlato
arth - řemeslník
asgaja - nic
ash - jedna
ash - začátek, počáteční
ashbazg - spíše, přesněji
ashdurbuk - krutovláda, tyranie
ashpar - drsný, nerovný
ashrokil - snídaně
asht - kost, kostra
ashuk - sám
ashurz - dříve, vpředu, předtím (místně i časově)
âshurz - první
asr - uzel, svazek
-at - infinitivní přípona (jako to před slovesem v angličtině)
atarat - vědět, znát, poznat
atîg, atigat - tam, támhle, v tom
atish - nádoba, obal
atishat - pokračovat, ponechat, držet
atsat - chytat
aurok - smrtelný
auru - málo
âvul - pára, výpary, plyny
azat - zabít
azul - loutka, panenka


.: NAHORU :.